Sản phẩm trang trí xe

SẢN PHẨM TRANG TRÍ

   
1 TAVI Ví đựng giấy tờ  Cái                  260,000
2 TASAC1 Sạc điện thoại Bộ                  240,000
3 TASAC2 Sạc điện thoại cao cấp Bộ                  360,000
4 TATAU Tẩu sạc điện thoại cái                  500,000
5 TAGIADT1 Giá đỡ điện thoại Bộ                  300,000
6 TAGIADT2 Giá đỡ điện thoại cao cấp Bộ                  500,000
7 TABSDT Bảng số điện thoại thường Cái                  300,000
8 TAOCD Ổ chia điện Bộ                  300,000
9 TACVD Miếng dán chống va đập cánh cửa Bộ                  160,000
10 TATEM Tem baby in car Cái                  100,000
11 TAKHANH Khánh treo xe cao cấp Cái                  500,000
13 TAGC Gương cầu Đôi                  100,000
14 TACDBH Cài đai Bảo hiểm Hyundai Cái                  200,000
15 TABDG Bao da kẹp ghế dựng đồ Cái                  300,000
16 TACNN Che nắng kính lái tráng nhôm cao cấp Cái                  400,000
17 TACNT Che nắng tròn Đôi                  100,000
18 TACND Che nắng dài Cái                  160,000
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm.