Bọc vô lăng

STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT GIÁ BÁN

BỌC VÔ LĂNG

   
1 TAVLKM Bọc vô lăng KM Cái                  270,000
2 TAVL1 Bọc vô lăng  cao cấp loại 1 Cái               1,200,000
3 TAVL2 Bọc vô lăng  cao cấp loại 2 Cái                  700,000
4 TAVL3 Bọc vô lăng  cao cấp loại 3 Cái                  500,000
5 TAVL4 Bọc vô lăng  cao cấp loại 4 Cái                  400,000
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm.