Sản phẩm làm sạch

SẢN PHẨM LÀM SẠCH

   
1 TAKM Máy khử mùi Bộ               1,300,000
12 TALS9 Chống đọng nước trên kính waxco Lọ                  300,000
19 TALS16 Chống đọng nước trên gương Đôi                  160,000
20 TAGM Gạt mưa Hàn Quốc  Đôi                  400,000
21 TALS17 Nước đổ rửa kính Innocy Lọ                  120,000
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm.