Nước hoa

NƯỚC HOA

1 NSNHF1711-13 Nước hoa cao cấp gốm treo Etonner                     850,000
2 NSNH1831W-B Nước hoa cao cấp kẹp cửa gió Etonner                    600,000
3 TANH401 Bộ tượng phật 4 không Bộ                  120,000
4 TANH402 Bộ tượng phật 4 không- Lò xo Bộ                  160,000
5 TANH403 Bộ tượng phật 4 không- Mũ Bộ                  200,000
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm.