Phim dán cách nhiệt

STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ
(Chưa VAT) 
 XUẤT XỨ  GHI CHÚ

I. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI SANTAFE

1 SL80/SL07 Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR xe        5,500,000 Hàn Quốc BH 10 năm
2 HT DIAMOND_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond xe      16,000,000 Mỹ BH 10 năm
3 HT GOLD_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold xe        9,500,000 Mỹ BH 05 năm
4 HT ECONOMY_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco xe        7,500,000 Mỹ BH 05 năm
5 TA01EST Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) xe        5,000,000 USA BH 5 năm
6 TA01COOL Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) xe        6,500,000 USA BH 10 năm
7 TA01SUPER Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) xe      12,000,000 USA BH 10 năm
9 SMBASIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) xe        3,900,000 USA BH 20 năm
10 SMSTAND Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) xe        5,500,000 USA BH 20 năm
11 SMCERAMIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) xe        7,900,000 USA BH 20 năm
12 SMNANO Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) xe      14,300,000 USA BH 20 năm
STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ
(Chưa VAT) 
 XUẤT XỨ  GHI CHÚ

II. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI TUCSON

1 SL80/SL05 Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR xe         5,500,000 Hàn Quốc BH 10 năm
2 HT DIAMOND_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond xe       16,000,000 Mỹ BH 10 năm
3 HT GOLD_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold xe         9,500,000 Mỹ BH 05 năm
4 HT ECONOMY_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco xe         7,500,000 Mỹ BH 05 năm
5 TA02EST Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) xe       5,000,000 USA BH 5 năm
6 TA02COOL Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) xe       6,500,000 USA BH 10 năm
7 TA02SUPER Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) xe      12,000,000 USA BH 10 năm
9 SMBASIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) xe         3,900,000 USA BH 20 năm
10 SMSTAND Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) xe         5,500,000 USA BH 20 năm
11 SMCERAMIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) xe         7,900,000 USA BH 20 năm
12 SMNANO Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) xe       14,300,000 USA BH 20 năm
STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ
(Chưa VAT) 
 XUẤT XỨ  GHI CHÚ

III. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI KONA

1 SL80/SL05 Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR xe       4,500,000 Hàn Quốc BH 10 năm
2 HT DIAMOND_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond xe     12,650,000 Mỹ BH 10 năm
3 HT GOLD_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold xe       8,500,000 Mỹ BH 05 năm
4 HT ECONOMY_7C Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco xe       6,500,000 Mỹ BH 05 năm
5 TA03EST Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) xe      4,500,000 USA BH 5 năm
6 TA03COOL Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) xe      6,000,000 USA BH 10 năm
7 TA03SUPER Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) xe    11,500,000 USA BH 10 năm
11 SMBASIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) xe      3,300,000 USA BH 20 năm
12 SMSTAND Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) xe      4,500,000 USA BH 20 năm
13 SMCERAMIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) xe      6,900,000 USA BH 20 năm
14 SMNANO Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) xe    11,700,000 USA BH 20 năm
STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ
(Chưa VAT) 
 XUẤT XỨ  GHI CHÚ

IV. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI ACCENT

3 SL80/SL05 Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR xe       4,500,000 Hàn Quốc BH 10 năm
4 HT DIAMOND_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond xe     12,650,000 Mỹ BH 10 năm
5 HT GOLD_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold xe       8,500,000 Mỹ BH 05 năm
6 HT ECONOMY_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco xe       6,500,000 Mỹ BH 05 năm
7 TA04EST Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) xe      4,500,000 USA BH 5 năm
8 TA04COOL Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) xe      6,000,000 USA BH 10 năm
9 TA04SUPER Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) xe    11,500,000 USA BH 10 năm
  SMBASIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) xe      3,300,000 USA BH 20 năm
  SMSTAND Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) xe      4,500,000 USA BH 20 năm
  SMCERAMIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) xe      6,900,000 USA BH 20 năm
  SMNANO Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) xe    11,700,000 USA BH 20 năm
STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ
(Chưa VAT) 
 XUẤT XỨ  GHI CHÚ

V. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI ELANTRA

3 SL80/SL05 Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR xe        4,500,000 Hàn Quốc BH 10 năm
4 HT DIAMOND_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond xe     12,650,000 Mỹ BH 10 năm
5 HT GOLD_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold xe        8,500,000 Mỹ BH 05 năm
6 HT ECONOMY_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco xe        6,500,000 Mỹ BH 05 năm
7 TA05EST Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) xe      4,500,000 USA BH 5 năm
8 TA05COOL Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) xe      6,000,000 USA BH 10 năm
9 TA05SUPER Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) xe    11,500,000 USA BH 10 năm
  SMBASIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) xe      3,300,000 USA BH 20 năm
  SMSTAND Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) xe      4,500,000 USA BH 20 năm
  SMCERAMIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) xe      6,900,000 USA BH 20 năm
  SMNANO Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) xe    11,700,000 USA BH 20 năm
STT MÃ SP TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ
(Chưa VAT) 
 XUẤT XỨ  GHI CHÚ

VI. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI – I10

1 SL80/SL05 Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR xe       4,500,000 Hàn Quốc BH 10 năm
2 HT DIAMOND_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond xe     12,650,000 Mỹ BH 10 năm
3 HT GOLD_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold xe       8,500,000 Mỹ BH 05 năm
4 HT ECONOMY_4C Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco xe       6,500,000 Mỹ BH 05 năm
5 TA06EST Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) xe      4,500,000 USA BH 5 năm
6 TA06COOL Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) xe      6,000,000 USA BH 10 năm
7 TA06SUPER Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) xe    11,500,000 USA BH 10 năm
11 SMBASIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) xe      3,300,000 USA BH 20 năm
12 SMSTAND Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) xe      4,500,000 USA BH 20 năm
13 SMCERAMIC Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) xe      6,900,000 USA BH 20 năm
14 SMNANO Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) xe    11,700,000 USA BH 20 năm
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm.